Om

Vision

Feelnjoy’s vision är att bidra till ett gladare och friskare samhälle.

Mission

Vår mission är att skapa avstressande metoder för optimal återhämtning som ökar hälsa och livskvalitet samt motverkar stressrelaterad ohälsa.

Affärsidé

Feelnjoy möjliggör återhämtning på ett snabbt och unikt sätt genom upplevelser i olika virtuella miljöer. Vi vänder oss till de som önskar en rogivande resa, bortanför vardagsstress, måsten och krav. Våra upplevelser bidrar till ett gladare och hälsosammare liv och inspirerar till en fortsatt hälsoresa.

Våra kärnvärden

Vetenskapligt

Genom att tyda forskningsresultat från psykologi och neurovetenskap kan vi leverera kvalitativa upplevelser som mot användaren är enkla och lättillgängliga.

Innovativt

Genom att arbeta proaktivt och använda ny teknologi arbetar vi med ständig vidareutveckling av våra metoder.

Hållbart

Vi har tagit fasta på mål nr 3 i FN's globala mål för hållbar utveckling ”att säkerhetsställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”. Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem och samhällsnyttan med att arbeta för en hållbar hälsa och att förebygga ohälsa är stor, både socialt och ekonomiskt. Våra metoder underlättar mental återhämtning i vardagen och medför inte bara positiva hälsofördelar utan skapar även positiva samhällseffekter. Vi strävar mot långsiktiga hälsoinsatser. Genom att använda våra koncept så sätter arbetsgivaren även den sociala hållbarheten i fokus. Mindre stress på arbetsplatser leder till bland annat till en ökad acceptans och medkänsla som utvecklar sunda relationer. Vår förhoppning är även att om man upplever exempelvis vår "strandupplevelse", så väljer användaren att inte flyga till värmen lika ofta. Vid alla våra produktval från kontorsmaterial till inredning och teknik i våra koncept väljer vi varor som har minst klimatpåverkan och långsiktig hållbarhet.

Team

Jessika Jöhncke, grundare och VD

Jessika har 15 års erfarenhet av att skapa upplevelser, samtidigt har hon alltid haft passion för friskvård och hållbart välmående. 2018 utbildade hon sig därför till friskvårdskonsult på Axelsons. Jessika grundade FeelnJoy AB 2019 med en strävan om att hjälpa andra att inte drabbas av stressrelaterade sjukdomar, något som hon själv har erfarenhet av och dess konsekvenser.
Hennes affärsidé sammanför och blir en perfekt kombination av hennes “passioner”: människor, möten, resa, upplevelser, må bra, klimatsmart, events, värme, verksamhetsutveckling och proaktiv stresshantering. Jessika har stort intresse för ny teknik och de möjligheter som de skapar.
Jessika har sin bakgrund bland annat inom events, reklam och resebranschen.

jessika
kvinna med vr

Friskvård

Friskvård har under de senaste decennierna gått från att bara vara en förmån till att bli en investering. I Chefs undersökning från 2014 visar att 92 procent av Sveriges chefer ägnar tid, kraft och pengar åt friskvårdssatsningar (av 577 svarande). Mer än var fjärde chef är dessutom beredd att betala mer än 3 000 kronor per medarbetare och år för att förbättra medarbetarnas hälsa. Att det finns en ökad medvetenhet kring den ekonomiska nyttan av friskvård bekräftas av undersökningen. 77 procent av alla chefer mäter på något sätt nyttan av sin satsning. Och 53 procent anser att satsningen ger nytta tillbaka. Friskvård är pengar och friskvård är lönsamt att arbeta med.